Hình ảnh khảo nghiệm của Công ty Cổ phần XNKOSAKA Nhật Bản - cây lúa

1. Hình ảnh khảo nghiệm đắp bờ tại hộ Ông Thạch Vương - Xã Suối Cát, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

2. Hình ảnh khảo nghiệm đắp bờ tại hộ Ông Nguyễn Anh Thi - Xã Lang Minh, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang online 5
  • Tháng này 1847
  • Tông truy cập 16269