Báo cáo kết quả khảo nghiệm của Công ty Cổ Phần Novatech

Ngày 15/08/2020, Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ hóa và Dinh dưỡng Cây trồng đã nghiệm thu kết quả báo cáo khảo nghiệm phân bón lá đạm sinh học VIUSID-AGRO của Công ty Cổ Phần Novatech trên cây cải ngọt.