Trụ sở làm việc

139 Man Thiện - Hiệp Phú - Tp.Thủ Đức - Tp.Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 139 Man Thiện - Hiệp Phú - Tp.Thủ Đức - Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0793827777; Email: knknpb9999@gmail.com