Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ hóa & Dinh dưỡng Cây trồng được thành lập theo Giấy chứng nhận hoạt động Khoa học Công nghệ số: 337/ĐK-KHCN ngày 19/10/2016 của Sở KHCN - Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ hóa & Dinh dưỡng Cây trồng được thành lập theo Giấy chứng nhận hoạt động Khoa học Công nghệ số: 337/ĐK-KHCN ngày 19/10/2016 của Sở KHCN - Thành phố Hồ Chí Minh và thay đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ ngày 06 tháng 04 năm 2021.

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định số : 2750/QĐ-BVTV-KH - Công nhận:  Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ hóa & Dinh dưỡng Cây trồng là \" Tổ chức đủ điều kiện Khảo nghiệm phân bón \"

Ngày 14 tháng 06 năm 2022, Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiêp và Phát triển Nông thôn ban hành quyết định về việc công nhận \" Tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm giống cây trồng \"

Ngày 12 tháng 06 năm 2023, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định số : 1506/QĐ-BVTV-KH - Công nhận: Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ hóa & Dinh dưỡng Cây trồng là \" Tổ chức đủ điều kiện Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật \"

Với trang thiết bị hiện đại cho việc Phân tích, Kiểm nghiệm, Khảo nghiệm chất lượng Phân bón. Trung tâm có đủ điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ của mình, cùng với đội ngũ kỹ thuật được đào tạo bài bản trong Nước và Quốc tế luôn đáp ứng các yêu cầu của ngành Nông nghiệp hiệu quả cao;

 Nhiệm vụ chính của Trung tâm Công nghệ hóa & Dinh dưỡng Cây trồng:

 1. Khảo nghiệm các phân bón mới;
 2. Khảo nghiệm các loại giống cây trồng
 3. Chứng nhận chủng gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu, Anh và Bắc Ai-len theo Nghị định 103/2018/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng gạo thơm
 4. Khảo nghiệm các loại Thuốc BVTV
 5. Chứng nhận hệ thống ISO 9001:2015
 6. Tư vấn và hỗ trợ đề nghị Cấp giấy phép sản xuất phân bón, Quyết định lưu hành phân bón không qua khảo nghiệm (phân bón hữu cơ, phân bón đơn, phân phức hợp...)
 7.  Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ các tổ chức, cá nhân khảo nghiệm phân bón mới, khảo nghiệm giống, khảo nghiệm thuốc BVTV, chứng nhận VietGap
 8. Thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ trong lĩnh vực phân bón Giống cây trồng, Thuốc BVTV;
 9. Thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vục phân bón; Giống cây trồng, Thuốc BVTV
 10. Tư vấn kiến thức- sản xuất- kinh doanh về lĩnh vực phân bón, Giống, Thuốc BVTV  theo quy định của pháp luật;
 11. Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực: Công nghệ hóa vô cơ và phân bón hóa học; Nông hóa; Thổ nhưỡng, Cây lương thực và cây thực phẩm, Cây công nghiệp và cây dược liệu; Bảo vệ thực vật; Lâm sinh, sinh thái và môi trường rừng
 12. Sản xuất thử - thử nghiệm các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu; Dịch vụ khoa học công nghệ:Tổ chức hội nghị, hội thảo, tư vấn giám sát và đánh giá các đề tài dự án trong lĩnh vực Nông nghiệp; Dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Dịch vụ giám định số lượng, chất lượng sản phẩm hàng hóa, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia...

Trung tâm Nghiên cứu Công Nghệ hóa & Dinh dưỡng Cây trồng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 cho hoạt động điều hành; Hoạt động chứng nhận theo  ISO/IEC 17065-2012...

Trung tâm Nghiên cứu Công Nghệ hóa & Dinh dưỡng cây trồng khẳng định:

Hoàn toàn có thể đáp ứng mọi yêu cầu của Quý tổ chức, doanh nghiệp

Với \"Trách Nhiệm – Uy Tín – Tận Tụy \"  của  tập thể  cán bộ, nhân viênTrung tâm.