Cơ cấu tổ chức

mô tả

  • Nhân sự: 100% cán bộ, nhân viên kỹ thuật Trung tâm nghiên cứu công nghệ Hóa và Dinh dưỡng cây trồng có trình độ đại học, trong đó có 01 Tiến sỹ, 02 Thạc sỹ, 13 đại học... có chuyên môn: Nông Học, Hóa Học, Thổ nhưỡng Nông hóa,..và được đào tạo bài bản trong Nước và Quốc tế. Đáp ứng các yêu cầu của ngành Nông nghiệp hiệu quả cao.
  • Cơ sở vật chất - Kỹ thuật : Trung tâm nghiên cứu công nghệ Hóa và Dinh dưỡng cây trồng được đầu tư khu thực nghiệm, trang bị các thiết bị, máy móc hiện đại đảm bảo đáp ứng các yêu cầu phục vụ việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm và Khách hàng như : Máy quang phổ hấp thụ AAS, máy quang phổ UV-VIS, máy khuấy từ, tủ sấy....
  • Hệ thống quản lý: Hoạt động của Trung tâm được vận hành theo tiêu chuẩn QLCL ISO/IEC 9001-2015 được quản lý bởi Ban ISO và 1 ban phụ trách quản lý web site Trung tâm.