Phòng kiểm nghiệm

Hình ảnh

Cơ sở vật chất và trang thiết bị Trung tâm nghiên cứu công nghệ Hóa và Dinh dưỡng cây trồng được xây dựng và đầu tư một cách khoa học, hiện đại đạt tiêu chuẩn Việt Nam và các nước trong khu vực.

Khu thực nghiệm, trang bị các thiết bị, máy móc phòng kiểm nghiệm hiện đại đảm bảo đáp ứng các yêu cầu phục vụ việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm và yêu cầu của Khách hàng như : Máy quang phổ hấp thụ AAS, máy quang phổ UV-VIS, máy khuấy từ, tủ sấy, tủ cấy sinh học, tủ ấm,....

Một số hình ảnh về hoạt động của Phòng :