Khảo sát vùng trồng Sầu Riêng tại Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

1. Hoạt động khảo sát vùng sản xuất Sầu Riêng tại Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng