QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành quyết định số :2750/QĐ-BVTV-KH công nhận Trung tâm nghiên cứu công nghệ Hóa và dinh dưỡng cây trồng là " Tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón"